Mýty a fakta

„Modernizace trati Praha-Kladno s připojením Letiště Václava Havla neodpovídá požadavkům 21. století. Na letiště by měla vést vysokorychlostní železnice.“

Výstavba vysokorychlostní železnice by vyžadovala kompletní přesun kolejí do nové stopy, což si vzhledem k husté zástavbě dotčeného území nelze představit. Proto zvolil investor realistickou variantu v podobě modernizace stávající trati s vybudováním odbočky na letiště. Traťová rychlost nesmí být vnímána jako jediný relevantní parametr. Daleko podstatnější je zajištění spolehlivého dopravního spojení s letištěm do 30 minut.

„Pro všechny by bylo výhodnější, kdybychom na letiště dotáhli metro.“

Železnice oproti metru nabízí vyšší rychlost, kapacitu, komfort a nižší investiční náklady. Modernizace navíc zlepší dopravní obslužnost pro Kladno a okolní aglomeraci. Investici je třeba vnímat jako spojení dvou důležitých a významově rovnocenných projektů: napojení letiště na železnici a zajištění moderní hromadné dopravy pro největší středočeské město.

„Tunely z Dejvic na Veleslavín jsou zbytečné, budou jen kopírovat stávající tunely metra.“

Varianta dvou ražených tunelů vyplývá z požadavků městské části a obyvatel Prahy 6 a jako jediná minimalizuje dopady stavby a provozu železnice na toto hustě zastavěné území. Železniční stanice Dejvice bude navíc nově zahloubena a přímo propojena se stanicí metra Hradčanská a linkou metra A.

„Kolejová doprava na letiště není potřeba, stávající spojení je dostatečné.“

Cestující se do autobusů na letiště nevejdou již nyní, v oblasti hromadné dopravy je situace kritická. Kolejové napojení mají všechna důležitá evropská letiště a s ohledem na předpokládaný budoucí nárůst letecké dopravy bude naprosto nezbytné i v Praze.

„O železnici na letiště se pořád se jen hodně mluví, stavět se nikdy nezačne.“

Výstavba železnice na letiště začala v polovině roku 2017 zahájením rekonstrukce Negrelliho viaduktu. U ostatních úseků probíhá projektová příprava a složité povolovací procesy.