SZDC
  • Facebook

Beseda: Modernizace trati Praha-Kladno s odbočkou na letiště

Beseda: Modernizace trati Praha-Kladno s odbočkou na letiště

14. března 2019 | Praha 6


EU-MD-SFDI
Partneři

Praha Stredocesky kraj Kladno Praha 6 Praha 7 Letiště ČD DP Ropid

Zřízení webových stránek je spolufinancováno Evropskou unií z rozpočtu TEN-T.

Partneři

Praha Stredocesky kraj Kladno
Praha 6 Praha 7 Letiště
ČD DP Ropid

Zřízení webových stránek je spolufinancováno Evropskou unií z rozpočtu TEN-T.

Copyright © 2019 Správa železnic