SZDC
  • Facebook

Prezentace z vystoupení Správy železnic na jednání zastupitelstva MČ Praha 6

Prezentace z vystoupení Správy železnic na jednání zastupitelstva MČ Praha 6

20. února 2020 | Správa železnic

Správa železnic představila na jednání zastupitelstva MČ Praha 6 přínosy projektu Modernizace trati Praha-Kladno s připojením Letiště Václava Havla a zároveň všechna zvažovaná řešení složitého úseku mezi Dejvicemi a Veleslavínem.

Prezentace ke stažení

Poznámka: Z důvodu velké velikosti souboru musely být z prezentace odstraněny videoklipy. Jde však pouze o sestříhané pasáže z videovizualizace Modernizace trati Praha-Výstaviště – Praha-Veleslavín (viz níže), videovizualizace práce razicícho štítu ve Švýcarsku byla zachována.

Analýza

A: Porovnání variant tunelových tras v úseku Praha-Dejvice – Praha-Veleslavín (textová_část)

B.1 Přehledná situace

B.2 Zákres ortofoto

B.3 Zákres UP

C.1.1 Situace Povrchová

C.1.2 Situace Hloubená

C.1.3 Situace Sever

C.1.4 Situace Jih

C.1.5 Situace Střed

C.2.1 PP Povrchová

C.2.2 PP Hloubená

C.2.3 PP Sever

C.2.4 PP Jih

C.2.5 PP Střed


EU-MD-SFDI
Partneři

Praha Stredocesky kraj Kladno Praha 6 Praha 7 Letiště ČD DP Ropid

Zřízení webových stránek je spolufinancováno Evropskou unií z rozpočtu TEN-T.

Partneři

Praha Stredocesky kraj Kladno
Praha 6 Praha 7 Letiště
ČD DP Ropid

Zřízení webových stránek je spolufinancováno Evropskou unií z rozpočtu TEN-T.

Copyright © 2019 Správa železnic