SZDC
  • Facebook

Správa železnic zveřejnila znalecké posudky

13. října 2020

Správa železnic v rámci zpracování veřejně prospěšné stavby „Modernizace trati Praha-Výstaviště (mimo) – Praha-Veleslavín (mimo)“ zadala pro úsek Praha-Dejvice – Praha-Veleslavín expertům z německé univerzity v Bochumi zpracování znaleckých posudků na jednotlivé varianty vedení nové tratě. Z již zpracovaných posudků, které jsou k dispozici zde, vyplývá, že nejlépe vychází varianta JIH. V současné době dokončuje další znalecký posudek Česká geologická služba. Ten bude hotový v listopadu a následně bude rovněž zveřejněný na těchto stránkách. Z jeho předběžných výsledků vyplývá, že vychází nejlépe také varianta JIH.


EU-MD-SFDI
Partneři

Praha Stredocesky kraj Kladno Praha 6 Praha 7 Letiště ČD DP Ropid

Zřízení webových stránek je spolufinancováno Evropskou unií z rozpočtu TEN-T.

Partneři

Praha Stredocesky kraj Kladno
Praha 6 Praha 7 Letiště
ČD DP Ropid

Zřízení webových stránek je spolufinancováno Evropskou unií z rozpočtu TEN-T.

Copyright © 2019 Správa železnic