SZDC
  • Facebook

Před a po

Před modernizací

Letiště bez kolejové dopravy
Nepohodlná nebo drahá cesta na letiště
Nedostatečná kapacita hromadné dopravy mezi Prahou a letištěm
Pomalá cesta MHD na letiště (průměrná rychlost – tramvaj: 18,5 km/h, autobus: 26 km/h, metro: 35,5 km/h)
Nespolehlivá cesta z centra Prahy na letiště (dojezdová doba podle provozu na silnicích)
Jednokolejná, neelektrifikovaná trať Praha-Kladno
Železnice Praha-Kladno bez pohodlných přímých přestupů na MHD
Nebezpečná úrovňová křížení trati se silničními komunikacemi
Největší středočeská aglomerace Kladno bez kvalitní dopravní infrastruktury
Městské části Prahy 6 a 7 a obce na Kladensku čekají na impuls k rozvoji
Dopravní kolaps v Praze 6 kvůli dojíždějícím středočeským řidičům
Nedostatek parkovacích míst podél trati

Po modernizaci

Letiště napojené na železnici a na pražskou MHD
Komfortní a zároveň cenově dostupná cesta na letiště
Kapacitní a dostatečně frekventovaná hromadná doprava mezi Prahou a letištěm (ve špičce vlak každých 10 minut)
Nejrychlejší cesta hromadnou dopravou na letiště (v Praze rychlost až 120 km/h, mimo Prahu až 160 km/h)
Spolehlivá cesta z centra Prahy na letiště za 27 minut (bez ohledu na dopravní situaci na silnicích)
Dvoukolejná, elektrifikovaná trať Praha-Kladno
Železnice Praha-Kladno s komfortními přímými přestupy na MHD (všechny linky metra)
Mimoúrovňové řešení většiny úrovňových křížení
Největší středočeská aglomerace Kladno spojena s Prahou moderní železniční tratí
Zvýšený potenciál pro urbanistický rozvoj městských částí Prahy 6 a 7 a obcí na Kladensku
Středočeští řidiči přesedli do vlaků, Praha 6 už je zase průjezdná
Návaznost železniční trati na parkoviště typu P+R
EU-MD-SFDI
Partneři

Praha Stredocesky kraj Kladno Praha 6 Praha 7 Letiště ČD DP Ropid

Zřízení webových stránek je spolufinancováno Evropskou unií z rozpočtu TEN-T.

Partneři

Praha Stredocesky kraj Kladno
Praha 6 Praha 7 Letiště
ČD DP Ropid

Zřízení webových stránek je spolufinancováno Evropskou unií z rozpočtu TEN-T.

Copyright © 2019 Správa železnic