SZDC
  • Facebook

Modernizace a dostavba žst. Masarykovo nádraží

Aktuální stádium

Investor koordinuje stavbu s navazujícím developerským projektem a připravuje dokumentaci pro územní rozhodnutí.

Přínosy

  • nové zastřešení kolejiště – nový vestibul s výstupy na nástupiště, nová pěší zóna, zelená oáza klidu v centru města, odstranění bariéry v území (propojení Florence s Hybernskou ulicí a Masarykova s Hlavním nádražím)
  • přímý přestup na metro linky B (stanice Náměstí republiky) a tramvaj
  • revitalizace brownfieldu – návaznost na developerský projekt, oživení urbanisticky cenného prostoru v centru města

Hlavní součásti

  • komplexní modernizace železniční stanice
  • rozšíření stávajícího počtu kolejí z 6 na 9
  • zvýšení rychlosti ve směru Praha-Libeň (100 km/h)
  • zvýšení rychlosti ve směru Praha-Bubny (40 km/h, dále 60 km/h)
  • sjednocení zábrzdné vzdálenosti na 1000 m v celém obvodu stanice

Vizualizace projektu

Praha-Masarykovo nádraží

EU-MD-SFDI
Partneři

Praha Stredocesky kraj Kladno Praha 6 Praha 7 Letiště ČD DP Ropid

Zřízení webových stránek je spolufinancováno Evropskou unií z rozpočtu TEN-T.

Partneři

Praha Stredocesky kraj Kladno
Praha 6 Praha 7 Letiště
ČD DP Ropid

Zřízení webových stránek je spolufinancováno Evropskou unií z rozpočtu TEN-T.

Copyright © 2019 Správa železnic