SZDC
  • Facebook

Modernizace trati Kladno (včetně) - Kladno-Ostrovec (včetně)

Aktuální stádium

Stavební úřad udělil stavbě územní rozhodnutí a investor zahájil přípravu dokumentace pro stavební povolení.

Přínosy

  • parkoviště P+R ve stanici Kladno (270 parkovacích míst)
  • bezbariérový přístup
  • přestupní terminál ve stanici Kladno-město (automobilová doprava, autobus)
  • zvýšení bezpečnosti dopravy a zlepšení prostupnosti území

Hlavní součásti

  • připojení druhé koleje, modernizace a elektrifikace stávající jednokolejné trati
  • modernizace železniční stanice Kladno (návaznost na P+R), zastávky Kladno-město a železniční stanice Kladno-Ostrovec
  • nahrazení železničních přejezdů mimoúrovňovými kříženími
  • nahrazení překezdu v ulici Petra Bezruče silničním podjezdem, zrušení přejezdu v Havířské ulici

Zlepšení prostupnosti Kladna pro chodce a cyklisty

Do projektové dokumentace pro územní řízení byly zapracovány dva nové prostupy trati. První se nachází v místě sportovních areálů a umožní plnohodnotné propojení sportovních areálů Sletiště, plaveckých bazénů a zimních stadionů. Druhý leží mezi zastávkou Kladno město a železniční stanicí Kladno-Ostrovec a pomůže zrychlit přístup do lokality Kladno, Bresson a dál do místního rekreačního lesa.

Investor chce projekt rovněž koordinovat s plánovanou cyklostezkou Kladno – Praha-Bubny.

Současná podoba trati Praha-Kladno (zima 2016/2017)

Kladno-město

Kladno-Ostrovec

Vizualizace projektu

Kladno-město

Kladno-Ostrovec

EU-MD-SFDI
Partneři

Praha Stredocesky kraj Kladno Praha 6 Praha 7 Letiště ČD DP Ropid

Zřízení webových stránek je spolufinancováno Evropskou unií z rozpočtu TEN-T.

Partneři

Praha Stredocesky kraj Kladno
Praha 6 Praha 7 Letiště
ČD DP Ropid

Zřízení webových stránek je spolufinancováno Evropskou unií z rozpočtu TEN-T.

Copyright © 2019 Správa železnic