SZDC
 • Facebook

Modernizace trati Praha-Bubny (včetně) – Praha-Výstaviště (včetně)

Aktuální stádium

Stavební úřad udělil stavbě územní rozhodnutí a investor zahájil přípravu dokumentace pro stavební povolení.

Přínosy

 • ze stanice Praha-Bubny přímý přestup na metro linky C (stanice Vltavská) a tramvaj
 • zlepšení dopravní oblsužnosti území díky nové zastávce Praha-Výstaviště
 • vedení trati po estakádě – odstranění bariéry, nový rozvoj území
 • zlepšení přístupu do Stromovky z oblasti Letné
 • subtilní přemostění ulice Dukelských hrdinů (zachování dominantního postavení Průmyslového paláce)
 • nové propojení ulic Veletržní a Dělnická
 • zvýšení bezpečnosti dopravy a zlepšení prostupnosti území

Hlavní součásti

 • modernizace stávající železniční stanice Praha-Bubny (čtyřkolejná s jedním ostrovním a dvěma bočními nástupišti napojenými na níže položené vstupní vestibuly)
 • připojení druhé koleje, modernizace a elektrifikace stávající jednokolejné trati v délce cca 1,3 km
 • zřízení nové zastávky Praha-Výstaviště
 • nahrazení železničních přejezdů mimoúrovňovými kříženími

Současná podoba trati Praha-Kladno (zima 2016/2017)

Praha-Bubny

Vizualizace projektu

Praha-Výstaviště

EU-MD-SFDI
Partneři

Praha Stredocesky kraj Kladno Praha 6 Praha 7 Letiště ČD DP Ropid

Zřízení webových stránek je spolufinancováno Evropskou unií z rozpočtu TEN-T.

Partneři

Praha Stredocesky kraj Kladno
Praha 6 Praha 7 Letiště
ČD DP Ropid

Zřízení webových stránek je spolufinancováno Evropskou unií z rozpočtu TEN-T.

Copyright © 2019 Správa železnic