SZDC
 • Facebook

Modernizace trati Praha-Ruzyně (mimo) – Kladno (mimo)

Aktuální stádium

Probíhá územní řízení.

Přínosy

 • zvýšení traťové rychlosti na 115-140 km/h
 • parkoviště P+R, dohromady téměř 1100 parkovacích míst (Hostivice – 450, Jeneč – 250, Malé Přítočno – téměř 400)
 • bezbariérový přístup
 • nový rozvoj přilehlých oblastí
 • zlepšení dopravní dostupnosti Prahy pro studenty a zaměstnance
 • zvýšení bezpečnosti dopravy a zlepšení prostupnosti území (v rámci technických a ekonomických možností)

Hlavní součásti

 • připojení druhé koleje, modernizace a elektrifikace stávající jednokolejné trati mezi západním okrajem Prahy a Kladnem
 • úprava nepříznivých směrových poměrů („narovnání“ stopy)
 • nahrazení některých přejezdů alternativním řešením
 • modernizace železniční stanice Hostivice (dvě ostrovní nástupiště, dva podchody, návaznost na P+R), Jeneč (návaznost na P+R)
 • nahrazení železniční stanice Unhošť zastávkou Malé Přítočno (návaznost na P+R)
 • zřízení nové zastávky Pletený Újezd

Koordinace se stavbami mimo projekt

V katastrálním území Malé Přítočno se podařilo zkoordinovat projekt s připravovanou stavbou Ředitelství silnic a dálnic „Propojení D6 a D7“. Jde o výstavbu části silničního nadjezdu, který do vybudování zmíněného dálničního propojení nahradí rušený přejezd na silnici I/61 v původní železniční stanici Unhošť. Přístup na zastávku Malé Přítočno a parkoviště P+R umožní podchod pod tratí.

Investor chce projekt rovněž koordinovat s plánovanou cyklostezkou Kladno – Praha-Bubny.

Současná podoba trati Praha-Kladno (zima 2016/2017)

Hostivice

Jeneč

Pavlov

Unhošť

EU-MD-SFDI
Partneři

Praha Stredocesky kraj Kladno Praha 6 Praha 7 Letiště ČD DP Ropid

Zřízení webových stránek je spolufinancováno Evropskou unií z rozpočtu TEN-T.

Partneři

Praha Stredocesky kraj Kladno
Praha 6 Praha 7 Letiště
ČD DP Ropid

Zřízení webových stránek je spolufinancováno Evropskou unií z rozpočtu TEN-T.

Copyright © 2019 Správa železnic