SZDC
  • Facebook

Rekonstrukce zabezpečovacího zařízení Praha-Smíchov – Hostivice

Aktuální stádium

Stavba je dokončena.

Přínosy

  • zvýšení kapacity trati Praha-Smíchov – Hostivice
  • zlepšení přestupů na tramvaje a metro

Hlavní součásti

  • obnova stávajících neprovozovaných železničních stanic Praha-Žvahov a Praha-Stodůlky
  • zřízení zastávky Praha-Waltrovka (rekonstrukce původní stanice Praha-Jinonice)
  • zřízení zastávky Praha-Jinonice v nové poloze
  • výstavba nových nástupišť v železniční stanici Praha-Zličín
  • rekonstrukce stávajícího staničního i traťového zabezpečovacího a sdělovacího zařízení

Zajímavost

V 90. letech trať pozvolna upadala v zapomnění a potýkala se se slábnutím provozu. Nyní ovšem opět nabyde na významu v souvislosti s Modernizací trati Praha-Kladno s připojením Letiště Václava Havla. Při několikaměsíčních nepřetržitých výlukách v úsecích Praha-Veleslavín – Hostivice bude využita jako objízdná trasa.

Trať nebude elektrifikována, zůstane provozována nezávislou trakcí.

 

EU-MD-SFDI
Partneři

Praha Stredocesky kraj Kladno Praha 6 Praha 7 Letiště ČD DP Ropid

Zřízení webových stránek je spolufinancováno Evropskou unií z rozpočtu TEN-T.

Partneři

Praha Stredocesky kraj Kladno
Praha 6 Praha 7 Letiště
ČD DP Ropid

Zřízení webových stránek je spolufinancováno Evropskou unií z rozpočtu TEN-T.

Copyright © 2019 Správa železnic