SZDC
  • Facebook

Aktuality

Modernizace trati Praha – Kladno s připojením Letiště Václava Havla

1

17. července 2020

Správa železnic prověří možnost zrušení všech přejezdů mezi Ruzyní a Kladnem

V rámci zvýšení bezpečnosti na české železnici prověřuje Správa železnic v dokumentaci pro stavební povolení „Modernizace trati Praha-Ruzyně (mimo) – Kladno (mimo)“ možnost náhrady všech úrovňových přejezdů mimoúrovňovým křížením (podjezdy/nadjezdy/případně zrušení přejezdů). Zhotovitelem dokumentace pro stavební povolení se nedávno stala společnost Metroprojekt. Zahájení vlastních stavebních prací se předpokládá v závěru příštího roku, potrvají celkem tři roky.

Více informací

2

25. května 2020

Správa železnic stojí za projektem Zelené radiály

Správa železnic je překvapena, že studie nazvaná Hradčanská – alternativy struktury, aktualizace studie, 2019/12 (revize 2020/01), kterou zpracovala společnost m4 architekti s.r.o. pro Institut plánování a rozvoje města Prahy, nerespektuje návrh tzv. Zelené radiály, která má v dané lokalitě poskytnout občanům prostor pro volnočasové aktivity a relaxaci. Tuto skutečnost jsme se dozvěděli z médií a překvapila nás […]

Více informací

3

22. května 2020

Přípravné práce na úseku Praha-Dejvice – Praha-Veleslavín pokračují

Technická univerzita v Bochumi v kooperaci s Maidl Tunnelconsultants, mezinárodní kapacity na ražbu plnoprofilovými tunelovacími stroji TBM, připravují nezávislé posouzení variant tunelového vedení trasy mezi stanicemi Praha-Dejvice a Praha-Veleslavín, která bude součástí nového železničního spojení centra Prahy s Letištěm Václava Havla a Kladnem. Správa železnic společně s hlavním projektantem stavby, firmou Metroprojekt, začala provádět dva doplňující […]

Více informací

4

5. března 2020 | Správa železnic

Setkání s občany Prahy 6

Správa železnic pokračuje v intenzivní diskuzi s obyvateli dotčených oblastí v rámci nejnáročnějšího úseku připravované železnice na letiště mezi Dejvicemi a Veleslavínem. V úterý 3. března 2020 zasedla pracovní skupina pro úsek Dejvice – Veleslavín za účasti zástupců Hlavního města Prahy, MČ Praha 6, investora, projektanta, veřejnosti a organizátorů petice proti střešovickým tunelům. Zástupci Správy železnic prezentovali informace přednesené na jednání zastupitelstva MČ Praha 6 v únoru letošního roku.

Více informací

5

20. února 2020 | Správa železnic

Prezentace z vystoupení Správy železnic na jednání zastupitelstva MČ Praha 6

Správa železnic představila na jednání zastupitelstva MČ Praha 6 přínosy projektu Modernizace trati Praha-Kladno s připojením Letiště Václava Havla a zároveň všechna zvažovaná řešení složitého úseku mezi Dejvicemi a Veleslavínem.

Více informací

EU-MD-SFDI
Partneři

Praha Stredocesky kraj Kladno Praha 6 Praha 7 Letiště ČD DP Ropid

Zřízení webových stránek je spolufinancováno Evropskou unií z rozpočtu TEN-T.

Partneři

Praha Stredocesky kraj Kladno
Praha 6 Praha 7 Letiště
ČD DP Ropid

Zřízení webových stránek je spolufinancováno Evropskou unií z rozpočtu TEN-T.

Copyright © 2019 Správa železnic