SZDC
  • Facebook

Aktuality

Modernizace trati Praha – Kladno s připojením Letiště Václava Havla

1

14. října 2020

Při přípravě tratě na letiště postupujeme zcela transparentně

Správu železnic kontaktoval zástupce Nadačního  fondu  proti korupci v souvislosti s přípravou nové trati na letiště, konkrétně mezi Prahou-Dejvicemi a Prahou-Veleslavínem a zpracování posudků na tunelové řešení. Nadace fondu proti korupci Správě železnic adresovala tři dotazy, na které jsme odpověděli písemně a odpovědi zveřejňujeme i zde: Do jaké míry při rozhodování o výběru trasy hráli roli argumenty […]

Více informací

2

13. října 2020

Správa železnic zveřejnila znalecké posudky

Správa železnic v rámci zpracování veřejně prospěšné stavby „Modernizace trati Praha-Výstaviště (mimo) – Praha-Veleslavín (mimo)“ zadala pro úsek Praha-Dejvice – Praha-Veleslavín expertům z německé univerzity v Bochumi zpracování znaleckých posudků na jednotlivé varianty vedení nové tratě. Z již zpracovaných posudků, které jsou k dispozici zde, vyplývá, že nejlépe vychází varianta JIH. V současné době dokončuje […]

Více informací

3

11. srpna 2020

Modernizace trati Kladno (včetně) – Kladno-Ostrovec (včetně)

Železnici napříč největším městem ve středních Čechách čeká už brzy velká proměna. Komplexní modernizací projdou všechna nádraží v úseku z Kladna do Kladna-Ostrovce. Přibude druhá kolej a trakční vedení pro provoz elektrických vlaků. Některá protihluková opatření, architektonická řešení a technické detaily ještě nejsou definitivní, přesto se již nyní můžete podívat, jakou podobu bude mít trať […]

Více informací

4

17. července 2020

Správa železnic prověří možnost zrušení všech přejezdů mezi Ruzyní a Kladnem

V rámci zvýšení bezpečnosti na české železnici prověřuje Správa železnic v dokumentaci pro stavební povolení „Modernizace trati Praha-Ruzyně (mimo) – Kladno (mimo)“ možnost náhrady všech úrovňových přejezdů mimoúrovňovým křížením (podjezdy/nadjezdy/případně zrušení přejezdů). Zhotovitelem dokumentace pro stavební povolení se nedávno stala společnost Metroprojekt. Zahájení vlastních stavebních prací se předpokládá v závěru příštího roku, potrvají celkem tři roky.

Více informací

5

25. května 2020

Správa železnic stojí za projektem Zelené radiály

Správa železnic je překvapena, že studie nazvaná Hradčanská – alternativy struktury, aktualizace studie, 2019/12 (revize 2020/01), kterou zpracovala společnost m4 architekti s.r.o. pro Institut plánování a rozvoje města Prahy, nerespektuje návrh tzv. Zelené radiály, která má v dané lokalitě poskytnout občanům prostor pro volnočasové aktivity a relaxaci. Tuto skutečnost jsme se dozvěděli z médií a překvapila nás […]

Více informací

EU-MD-SFDI
Partneři

Praha Stredocesky kraj Kladno Praha 6 Praha 7 Letiště ČD DP Ropid

Zřízení webových stránek je spolufinancováno Evropskou unií z rozpočtu TEN-T.

Partneři

Praha Stredocesky kraj Kladno
Praha 6 Praha 7 Letiště
ČD DP Ropid

Zřízení webových stránek je spolufinancováno Evropskou unií z rozpočtu TEN-T.

Copyright © 2019 Správa železnic