SZDC
  • Facebook

Mýty a fakta

Jižní varianta
Mýty a fakta
Průchod území Dejvice-Veleslavín by se dal vyřešit tunely vedoucími pod nezastavěným územím, což by minimalizovalo dopady na povrchovou zástavbu.

Vibrace z výstavby či provozu tunelu se šíří kulovitě, při posuzování eventuálních vlivů není rozhodující, co přesně se nachází přímo nad tratí. Nicméně v hloubkách 50-80 metrů je požadavek stejně bezpředmětný, protože dopady budou minimální. Pod územím s menším podílem zástavby vede tzv. varianta Střed, která částečně vede pod Střešovickou ulicí. Na tuto variantu nechá Správa železnic zpracovat geotechnický průzkum (budou provedeny dva doplňkové vrty).  Její nevýhodou je menší nadloží až o 30 metrů. Zároveň Správa železnic zadá zahraniční posudek na vedení v úseku Dejvice – Veleslavín.

Ostatní
Mýty a fakta
Modernizace trati Praha-Kladno s připojením Letiště Václava Havla neodpovídá požadavkům 21. století. Na letiště by měla vést vysokorychlostní železnice.

Výstavba vysokorychlostní železnice by vyžadovala kompletní přesun kolejí do nové stopy, což si vzhledem k husté zástavbě dotčeného území nelze představit. Proto zvolil investor realistickou variantu v podobě modernizace stávající trati s vybudováním odbočky na letiště. Traťová rychlost nesmí být vnímána jako jediný relevantní parametr. Daleko podstatnější je zajištění spolehlivého dopravního spojení s letištěm do 30 minut.

EU-MD-SFDI
Partneři

Praha Stredocesky kraj Kladno Praha 6 Praha 7 Letiště ČD DP Ropid

Zřízení webových stránek je spolufinancováno Evropskou unií z rozpočtu TEN-T.

Partneři

Praha Stredocesky kraj Kladno
Praha 6 Praha 7 Letiště
ČD DP Ropid

Zřízení webových stránek je spolufinancováno Evropskou unií z rozpočtu TEN-T.

Copyright © 2019 Správa železnic