SZDC
 • Facebook

Urbanistické, ekologické a bezpečnostní přínosy

Kromě nezpochybnitelného zlepšení dopravy v regionu nabídne investice celé rozsáhlé oblasti podél trati i mnoho dalších přínosů:

Urbanistický rozvoj – klíčové oblasti

 • Masarykovo nádraží (developerský projekt)
 • Negrelliho viadukt (mostní oblouky)
 • Praha-Bubny (uvolnění prostoru díky vedení trati po estakádě)
 • Praha-Dejvice – Praha-Veleslavín (uvolněná stopa stávající trati)
 • Praha-Dlouhá Míle (dopravní terminál)
 • Kladno a všechny ostatní středočeské obce podél trati

Ekologie

 • elektrifikace trati (nahrazení motorových vlaků moderními ekologickými soupravami)
 • zahloubení významné části trati v hustě zastavěné části Prahy (snížení hluku, vibrací)
 • předpokládaný přesun řidičů do vlaků (úbytek automobilové dopravy v regionu)
 • protihluková a antivibrační opatření na vybraných místech

Bezpečnost

 • nahrazení úrovňových přejezdů mimoúrovňovými křižovatkami, případně alternativním řešením
 • řešení zahloubení prostřednictvím dvojice jednokolejných tunelů (odstranění bariér v území, vyšší požární bezpečnost oproti dvoukolejným tunelům)
 • instalace nového zabezpečovacího zařízení ETCS

Další podrobnosti

 

EU-MD-SFDI
Partneři

Praha Stredocesky kraj Kladno Praha 6 Praha 7 Letiště ČD DP Ropid

Zřízení webových stránek je spolufinancováno Evropskou unií z rozpočtu TEN-T.

Partneři

Praha Stredocesky kraj Kladno
Praha 6 Praha 7 Letiště
ČD DP Ropid

Zřízení webových stránek je spolufinancováno Evropskou unií z rozpočtu TEN-T.

Copyright © 2019 Správa železnic